Onlajn menadžment

Vašem firmu u onlajn svetu je potrebno pravilno upravljanje, baš kao i u realnom svetu. Morate se takmičiti sa konkurencijom da biste mogli da istaknete na tržištu. Možemo vam pomoći da izdržite promenljive okolnosti pružajući vam poslovne usluge koje vam pomažu da razumete tržište.

  • Analiza konkurencije: istraživanje tržišta za i pronalaženje vaše najveće konkurente, istraživanje njihove veb stranice, strana na društvenim mrežama i potpuno prisustvo na mreži
  • SWOT analiza: analiza snage i slabosti vašeg poslovanja i pronalaženje prilika i pretnji na tržištu.
  • Identifikovanje vaše ciljne grupe klijenata. Detaljnim segmentisanjem na tržištu.